Main content

O 7 de abril acudimos á Xornada de Asistencia Persoal organizada por AUXILIA Lugo. Nesta xornada invitouse, entre outros poñentes, a integrantes da oficina de Vida Independente de Galicia para, entre outras cousas, poñer de manifesto a necesidade que a día de hoxe, as persoas con discapacidade teñen de poder xestionar o servizo de manera autónoma e según as súas necesidades.

Ponse o acento no interés inicial da Xunta de Galicia para por en marcha, xunto con VIGalicia e outra entidade da discapacidade, un servizo de Asistencia Persoal que satisfacese tódalas necesidades de todos os colectivos interesados.

Tamén participaron nesta xornada Asistentes Persoais, familiares e outros beneficiarios deste servizo que deron o seu punto de vista, así como outros poñentes relacionados coa xestión do servizo de Asistencia Persoal, que explicaron a situación actual da Asistencia Persoal e diferentes alternativas de xestión do servizo.