Main content

O programa de "Turismo Accesible" iniciouse en PREDIF no ano 2002. Xurde como consecuencia da reivindicación do noso colectivo, do seu dereito á autonomía e normalización tamén no ocio e o turismo.

PREDIF é hoxe un referente en materia de turismo accesible, preside a Comisión de Turismo e Ocio inclusivos do CERMI, e os seus protocolos e criterios no ámbito da accesibilidade son os consensuados por todo o sector da discapacidade.

O obxectivo principal deste programa é contribuír á normalización do turismo para as persoas con discapacidade.

Con este fin trabállase en dous ámbitos:

  1. Dirixido ao sector turístico, público e privado:.
  2. Dirixido aos usuarios, aos turistas con discapacidade.

Razóns para fomentar o turismo para todas as persoas

E un dereito que todos os cidadáns accedan, utilicen e disfruten dos entornos, bens, produtos e servizos turísticos.

E un factor de integración social.

A Accesibilidade é un elemento básico da calidade da oferta turística.

Non implica unha gran inversión económica.

E unha oportunidade de negocio: aumenta a cuota de mercado a 4 millóns de clientes potenciais en España e a 500 millóns no mundo.

As persoas con discapacidade son “multiclientes".

Favorece a desestacionalización do sector turístico.

Mellora a imaxe das empresas e do destino ao posicionarse como socialmente responsables.