Main content

Como facer os hoteis accesibles para persoas con movilidade reducida.

 

O turismo e o lecer son elementos básicos da vida cotiá da nosa sociedade. Constitúen un dereito ao que, con todo, numerosas persoas, por motivos de discapacidade, idade ou outras razóns, non poden acceder ou o fan con grandes dificultades debido a que as infraestructuras e equipamientos non presentan as condicións de accesibilidade adecuadas ás súas necesidades.

Cada Comunidade Autónoma regula as características que deben cumprir os establecementos hoteleros. Nalgunhas delas requírese un número mínimo de habitacións adaptadas ás necesidades das persoas con discapacidade.

 

Documento en Español: Como facer os hoteis accesibles para persoas con movilidade reducida