Main content

Como facer as casas rurais accesibles para persoas con mobilidade reducida.

 

O turismo e o lecer son elementos básicos da vida cotiá da nosa sociedade. Constitúen un dereito ao que, con todo, numerosas persoas, por motivos de discapacidade, idade ou outras razóns, non poden acceder ou o fan con grandes dificultades debido a que as infraestructuras e equipamientos non presentan as condicións de accesibilidade adecuadas ás súas necesidades.

Cada Comunidade Autónoma regula as características que obligatoriamente deben cumprir os aloxamentos de turismo rural, entre os que se atopan as casas rurais nas suas diferentes tipoloxías.

 

Documento en Español: Como facer as casas rurais accesibles para persoas con mobilidade reducida