Main content

Informe de resultados.

 

PREDIF, Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos, constituíuse en Madrid en 1996. Agrupa a dúas federacións de persoas con discapacidade física gravemente afectados: Federación Nacional de ASPAYM e Federación de Coordinadoras e Asociacións de Minusválidos Físicos das Comunidades Autónomas de España. Entre as dúas federacións suman case 30.000 socios e estase presente en catorce Comunidades Autónomas.

A nosa finalidade é a promoción de toda clase de accións e actividades destinadas a mellorar a calidade de vida dos lesionados medulares e grandes minusválidos, coordinando a actuación dos seus membros federados e gestionando a obtención de recursos humanos, técnicos e económicos para o financiamento de devanditos programas e proxectos.

Entre as nosas liñas de traballo hai que destacar... Ver Documento en Español