Main content

O martes 10 día de outubro, PREDIF Galicia organiza, xunto con PREDIF Estatal, a Xornada: "A Asistencia Persoal: A Xestión do Servizo" no Centro para a Promoción da Autonomía Persoal do IMSERSO, en Bergondo.

PREDIF Galicia organiza esta xornada có obxectivo principal de difundir o servizo de Asistencia Persoal como unha ferramenta fundamental de cara á consecución da autonomía persoal, para que as persoas en situación de dependencia poidan exercer un verdadeiro control sobre as súas propias vidas, asumindo riscos e tomando as súas propias decisións, en función das súas necesidades e expectativas.

A asistencia persoal é un Dereito Humano das persoas con diversidade funcional tal e como se recolle na Convención da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de 2006 (CDPD). Nesta Convención, faise mención específica á Vida Independente, a través do seu Art. 19:”Dereito a vivir de forma independente e a ser incluído na comunidade”. Do emanado de este articulado despréndese que, traballar para desenvolver Políticas Sociais baseadas na Filosofía de Vida Independente é, sen dúbida, traballar e preservar os Dereitos Humanos para a poboación de persoas con diversidade funcional/discapacidade. A asistencia persoal convértese nun soporte e un elemento facilitador para que as persoas con discapacidade poidan desfrutar do máximo nivel de autonomía no desenvolvemento do seu proxecto de vida.

Esta xornada está dirixida a persoas en situación de dependencia, familiares e traballadores dos servizos sociais, entidades do sector da discapacidade, asistentes persoais e perfís afíns ou persoas que estean interesadas en traballar na Asistencia Persoal. A xornada desenvolverase no Centro de Promoción para a Autonomía Persoal do IMSERSO (Fiobre-Bergondo, A Coruña), que cedeu as súas instalacións e colaborou na planificación e organización da mesma.

A xornada terá comezo ás 9:30 h. e rematará ás 14:20 h. aproximadamente. Inscrición aberta ata completar o aforo. Para inscribirse é preciso cumprimentar un formulario a través do seguinte enlace:

https://goo.gl/forms/ggoAWsC6W8LjuUWz2

Programa provisional da Xornada ''A Asistencia Persoal: A Xestión do Servizo''.

Imagen cartel-jornada