Main content

O 2 de febreriro firmamos un convenio de colaboración co equipo de baloncesto en cadeira de rodas BASKETMI de Ferrol.. A firma do convenio realízase na sede de PREDIF Galicia, ónde se desplazan representantes do BASKETMI. Este convenio ten como obxecto a realización de actividades conxuntas para difundir o deporte adaptado e sensibilizar a administracións públicas, e entidades privadas da necesidade de organizar actividades deportivas adaptadas, por unha banda, e de que os entornos e servizos sexan accesibles, pola outra.