Main content

O día 20 de abril de 2016, asistimos á Asemblea Xeral Ordinaria de PREDIF en Madrid, acudindo o xerente da nosa entidade representando a PREDIF Galicia. Discútense os diferentes puntos contemplados na orde do día, e aproveítase a ocasión para debatir estratexias de actuación comúns con representantes de outros PREDIF Autonómicos.