Main content

O mércores 21 de setembro desplazámonos á sede da FAXPG en A Coruña para firmar un convenio de colaboración, froito de diferentes reunións establecidas anteriormente para realizar actuacións conxuntas no ámbito da discapacidade.

En dito convenio preténdese favorecer o inicio de actuación conxuntas no ámbito da accesibilidade e o turismo. Por outra banda, tamén persíguese un asesoramento mutuo e un respaldo conxunto de ambas entidades ante as administracións en materia de accesibilidade e inclusión.