Main content

Os días 14, 15 e 16 de novembro, somos convidados por TURGalicia para formar parte dunha experiencia de turismo accesible, como unha das actividades deseñadas por PREDIF Estatal para dar a coñecer o PLAN DE TURISMO ACCESIBLE DE GALICIA, elaborado tamén por PREDIF Estatal.

Desplázanse a Santiago de Compostela para participar nesta experiencia o presidente e o xerente de PREDIF Galicia. Tamén acuden o presidente de PREDIF Estatal Fran Sardón, e a responsable de comunicación María Hernández.

O FamTrip consiste en realizar varias experiencias turísticas accesibles, tanto en itinerarios como nos lugares a visitar, nas cidades de Santiago de Compostela e Lugo.

Uns dos obxectivos da realización de este FamTrip é convidar aos operadores turísticos de Galicia e de fora de Galicia, especializados en planificar actividades turísticas, e que teñan en conta a accesibilidade no seu día a día, para dar a coñecer estas experiencias e recursos turísticos accesibles. Acuden entidades como Accesible Madrid, Cogami, FADEMGA e outros operadores turísticos, ademáis de representantes do Cluster de Turismo de Galicia.