Main content

As semanas do 22 e do 30 de novembro planifícase por parte de PREDIF Estatal, en colaboración con TURGalicia, a Escola Superior de Hostelería e PREDIF Galicia, un curso de Turismo Accesible para operadores turísticos, orientado aos turistas con necesidades de accesibilidade.

Solicítase colaboración a PREDIF Galicia para a organización do curso e a participación do xerente para formar parte dunha mesa de turismo e boas prácticas en experiencias turísticas accesibles. Tamén solicítase colaboración do presidente PREDIF Galicia para participar, na semana do 30 de novembro, nunha mesa de experiencias accesibles dende o punto de vista do turista con discapacidade.

Ambos cursos tiveron unha gran demanda e non houbo plazas suficientes para satisfacela, polo que non se descarta a realización de futuros cursos en Galicia en relación ao turismo accesible.