Main content

Celébrase a Xunta Directiva de PREDIF Galicia o 18 de xaneiro de 2017 en Lugo, na sede da entidade AUXILIA Lugo, que forma parte da nosa Federación. Repásanse tódalas actuacións levadas a cabo durante o exercicio 2016, e plantéxanse e planifícanse as actividades e os obxectivos prioritarios para o ano 2017.