Main content

A Dirección Xeral de Aviación Civil, SENASA, (Sociedade para os Ensinos Aeronáuticos Civís), mediante o convenio subscrito con PREDIF, poñen a disposición das persoas con discapacidade física un planador adaptado.

Os obxectivos deste programa son:

  • Abrir un novo campo de actividades na área do ocio accesible.
  • Realizar cursos de iniciación ao voo a vela en planadores con cabina dobre e con instructor.
  • Ofrecer a posibilidade de conseguir un título homologado para o pilotaxe de planadores.
  • Facilitar paseos aéreos experimentando a sensación do voo sen motor.

Lugar onde se imparte:

  • Centro de SENASA en Ocaña (Toledo), Estrada Nacional IV Km. 64,200.

Actividades a realizar e prezos:

  • Voos de divulgación en planador: Consisten nun briefing, no que se explica o manexo do veleiro, e na realización dun voo co instructor en dobre mando, duns 20 minutos de duración. Coste: 15€.
  • Cursos de iniciación ao voo a vela: Consisten en 4 voos con instrutor en dobre mando e briefings previos. Este curso realízase nun so día. Coste: 60€.

Documentación necesaria:

  • Folla de Inscrición.
  • Certificado de Discapacidade (os que voan por primeira vez).
  • Xustificante bancario do pago efectuado.